మమ్మూటి: ‘భ్రమయుగం’ యాక్షన్ చిత్రంగా విజయం.. చిత్రం కథ ఏమిటి?

మలయాళం చిత్ర పరిశ్రమలో బడ్జెట్ కడిపించిన చిత్రాలు ఎంతో ఉంటాయి. మహా సామర్థ్యముతో చిత్రం తీస్తున్నారు. సెట్స్‌పై మాత్రం లేకపోయినా, అద్భుతంగా నిర్మిస్తున్నారు. స్టార్ కాస్టు కలిపించకుండా వివిధ పాత్రలు అభినయిస్తున్నారు. తక్కువ బడ్జెట్‌తో ప్రయోగాలు చేసి, విపరీతంగా అదృష్టం చూపిస్తున్నారు. అంతరంగంగా మహానుభావుల చిత్రం ‘భ్రమయుగం’. మొత్తం బ్లాక్ అండ్ వైట్‌తో ఈ చిత్రాన్ని రూపొందించడం మేకర్లు సాహసం అని చెప్పాలి.
ఈ నెల 15వ తేదీన ఈ చిత్రాన్ని విడుదల చేయబడ్డారు. ఈ చిత్రంకి అక్కడ బాగా స్వాగతం చేయబడుతోంది. రోజురోజుకు కలెక్షన్లు పెరిగేస్తున్నాయి. అలాగే థియేటర్‌లను కూడా ప్రేక్షకులు ఆకర్షించుకున్నారు. విభిన్న రూపాలతో మహా నటుడు మమ్మూటి అభివృద్ధి పొందిన ఈ చిత్రం. హారర్ థ్రిల్లర్ జాబితాలో ఈ చిత్రం తయారు చేయబడింది. కథాశీలంగా చూడితే, ఇది కేరళ నాయకుల కాలంలో జరిగిన ఘటనగా వివరించబడుతుంది.
కేరళలోని ఒక ఇంటిలో ఒక కథానాయకుడు తన వంటి వ్యక్తిని కలిసి, కథనాయకుడిగా ఉన్నాడు. ఒక రోజు సరిగా ఉన్నప్పుడు పరిస్థితుల్లో మనందరి ఇంటికి వెళ్లి, అక్కడికి వచ్చిన ఒక కొత్త వ్యక్తి ఆ వ్యక్తిని ఆశ్రయించిన కథానాయకుడు. అంతరంగంగా, ఆ వ్యక్తి అక్కడి నుండి బయటకు వెళ్ళడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. కానీ అంతర్గత కారణాల కారణంగా అదుర్స్తుంది. అంతేకాకుండా, ఈ కథ చిత్రంలో ముందుకు వచ్చింది.