మమ్మూటి: ‘భ్రమయుగం’ యాక్షన్ చిత్రంగా విజయం.. చిత్రం కథ ఏమిటి?

మలయాళం చిత్ర పరిశ్రమలో బడ్జెట్ కడిపించిన చిత్రాలు ఎంతో ఉంటాయి. మహా సామర్థ్యముతో చిత్రం తీస్తున్నారు. సెట్స్‌పై మాత్రం లేకపోయినా, అద్భుతంగా నిర్మిస్తున్నారు. స్టార్ కాస్టు కలిపించకుండా వివిధ పాత్రలు అభినయిస్తున్నారు. తక్కువ బడ్జెట్‌తో ప్రయోగాలు చేసి, విపరీతంగా అదృష్టం చూపిస్తున్నారు. … Read More