ఉద్యోగుల సమస్యలను తగ్గించడానికి చర్యల మరియు ప్రాధాన్యతలు

సాధారణ ఉద్యోగికి ఒక నెల జీతం రాకపోతే పాల బిల్లు, కిరాణా బిల్లు, ఈఎంఐలు అంటూ సవాలక్ష సమస్యలు ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది. అదే మూడు నెలలుగా జీతాలు లేకపోతే పరిస్థితి ఎంత దారుణంగా తయారవుతుందో అర్థం చేసుకోవచ్చు. ప్రస్తుతం ఏపీలోని ఐసీడీఎస్ ప్రాజెక్టుల్లో పనిచేస్తున్న ఉద్యోగులు, అంగన్‌వాడీ సిబ్బంది ఇదే పరిస్థితిని ఎదుర్కొంటున్నారు. ఐసీడీఎస్‌లో పని చేసే అంగన్‌వాడీ ఉద్యోగులు, ఇతర సిబ్బందికి మూడు నెలలుగా వేతనాలు చెల్లించకపోవడంతో వారు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడ.
అర్థం కలిగినట్లు మరియు పార్థివంగా, ఒక నెల జీతం రాకపోతే ఉద్యోగానికి పాల్ బిల్, కిరాణా బిల్, ఐసీడీఎస్ అంటూ అందించబడే సమస్యలు ఎదురుచూస్తాయి. అదేవిధంగా, మూడు నెలల జీతాలు లేకపోతే పరిస్థితి అత్యంత కష్టమైనట్లు పెరిగిపోతుంది. ప్రస్తుతం, ఆంధ్రప్రదేశ్ లో పని చేసే ఐసీడీఎస్ ప్రాజెక్టుల్లో పనిచేస్తున్న ఉద్యోగులు అంగన్వాడీ సంబంధంగా ఈ సమస్యను ఎదురుచూస్తున్నారు. ఐసీడీఎస్‌లో పని చేసే అంగన్‌వాడీ ఉద్యోగులు, ఇతర సంబంధాన్ని మూడు నెలల వేతనాలతో లబ్ధం చేయకండిన

సమస్యలను ఎదురు చూస్తున్నారు.

ఐసీడీఎస్ యొక్క అధికార ప్రాధికారిక సమితి పాల్ బిల్, కిరాణా బిల్, ఐసీడీఎస్ అంటూ అందించబడే సమస్యలు తగ్గించడానికి ఉద్యోగుల ముందుకు వచ్చిన ప్రాధాన్యతను ఇందులో చూపించారు. ఉద్యోగుల వేతనానికి అనుగుణంగా అవకాశాలు సాధించాలని అందించే సమర్థాన్ని రాజకీయ పార్టీలు అందిస్తున్నాయి. మొదటిపాటి పని చేసే ఉద్యోగుల కుర్రాళ్ల ఉద్యోగస్థులకు పాల్ బిల్, కిరాణా బిల్ అంటే ఉండవచ్చు. అయితే అన్యాయాన్ని నివారించేందుకు ఈ బిల్లులు ఏమి చేయాలన

ి పరిశ్రమిస్తున్నారు. ఉద్యోగులకు రోజువారీ జీతాలు అందించాలని ఉంచుతున్నారు. మరింత జీతాల ద్వారా సమస్యలను తగ్గించాలని మార్గం తీసుకోవడం అవసరం.

ఐసీడీఎస్ ప్రాజెక్టుల్లో పని చేసే అంగన్వాడీ ఉద్యోగులు కష్టపడుతున్నారని తెలియజేస్తున్నారు. ఉద్యోగులు మూడు నెలల వేతనాలతో అందించకూడదు. అంతర్జాతీయ చర్యల్లో మార్కెట్ ప్రముఖంగా చేరే సంస్థలు నియమిస్తున్నాయి. ఇందులో పనిచేసే ఉద్యోగులు రోజువారీ జీతాలను అందించలేకపోతే ఆకర్షక ఉద్యోగాల కోసం ప్రత్యేక వివరాలన.

ఈ సమస్యలను తగ్గించడానికి, ప్రభుత్వం మరియు ప్రముఖ పార్టీలు ప్రాముఖ్యతను పొందిన సమస్యలను పరిశీలించి పరిష్కరించాలని ప్రతిపాదించుకుంటున్నారు. ప్రాజెక్టులను సర్వీస్ ప్రొవైడర్ల తోపుటి అమలు, సంబంధిత సంస్థల మధ్య సమాధాన కలిగించుకోవడం మహత్వంపూర్వం. పరిశ్రమలు మార్పులు చేసుకోవడం కూడా ముఖ్యంగా పరిశీలించాలి.

ఉద్యోగుల కష్టాలను తగ్గించడానికి ప్రభుత్వం మరియు పార్టీలు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి. ఇవి సమస్యలను తగ్గించే కొత్త ని.

ర్ధారణలను రూపొందించుకోవడం ద్వారా ప్రాజెక్టుల ఉద్యోగులకు మద్దతు చేయడం అవసరం.

ఐసీడీఎస్ ప్రాజెక్టుల అంగన్వాడీ ఉద్యోగుల వేతనానికి అనుగుణంగా పని చేయాలని ప్రభుత్వం చెప్పాలి. ప్రభుత్వ ప్రాధాన్యత అనుసరించి ఉద్యోగులకు సమర్పించిన జీతాల వలన ఉద్యోగాల స్థితి మెరుగైనట్లు పెరిగవచ్చు.

ఉద్యోగుల ప్రాజెక్టుల మధ్య సంబంధాన్ని అనుమతించే ప్రణాళికను సృష్టించడం మరియు ఉద్యోగుల మీద అనుమానించడం ప్రాజెక్టులను మెరుగుపరచడంలో సహాయకం అవుతుంది.

ప్రాధాన్యత చూపుతున్న సమస్యలను తగ్గించడానికి నిర్వహించాల్సిన చర్యలను ఆమోదించుకోవడం మహత్వంపూర్వం. ప్రజాస్వామ్యంలో ఉద్యోగుల మద్దతును పొందే నాగరికులు కూడా అనుమతించాలని కోరుకుంటున్నారు.

సాంకేతిక సాధనాలను ఉపయోగించి ఉద్యోగుల వివరాలను అందించడం, అవకాశాలను సూక్తమైనంగా వ్యవస్థపరచడం, ప్రాజెక్టుల నిర్వహణ ప్రక్రియలను ప్రభుత్వం మరియు సంబంధిత సంస్థలు మధ్య ఆందోళనతో అందించుకోవడం ప్రాధాన్యత పొందాలి.